Övriga tjänster

BTC Brandtekniskt Center AB kan hjälpa olika aktörer som arbetar med automatiska brandskyddsanläggningar med ett flertal tjänster. Som oberoende experter inom vårt område hjälper vi bland annat till med:

 • Utredningar om automatiska brandskyddsanläggningar
 • Kapacitetsprov av vattenförsörjningar
 • Provningsledare vid samordnade funktionsprover
 • Utrymningsövningar
 • Inventering av anläggningar
 • Rambeskrivningar och riktlinjer för installation av brandlarm, UTM, sprinkler och gassläcksystem
 • Kontroll-, gransknings-, utrednings- och revisionsuppdrag
 • Åtgärdsprogram för att minska onödiga larm
 • Kvalitetssystem för anläggarfirmor – vi har färdiga lösningar för brandlarm, UTM, sprinkler och gassläcksystem
 • Utbildning av personal – sakkunniga, installatörer, användare, servicepersonal, anläggningsskötare mfl.
 • Projektledning och projektstöd
 • Sakkunnigstöd
 • Entreprenadbesiktning – Förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar och överbesiktningar
 • Kontrollritningar och utrymningsplaner
 • Utbildningsmaterial, trycksaker och litteratur

och mycket mer…

Vi utför alltid våra uppdrag enligt den kravställning som bestämts och är opartiska och märkesobundna. Kontakta oss idag för att höra vad vi skulle kunna hjälpa dig med!