Pär Lindskog

VD, Älmhult

Behörig ingenjör brandlarm, vattensprinkler, gassläck samt certifierad entreprenadbesiktningsman
Mobil: 070-217 90 00
E-post: per@brandteknisktcenter.se

Peter Höglund

Kvalitets- och miljöansvarig, besiktningsansvarig, Sundsvall

Behörig ingenjör brandlarm, vattensprinkler, gassläck samt certifierad entreprenadbesiktningsman
Mobil: 070-660 40 12
E-post: peter@brandteknisktcenter.se

Jan Adolfsson

Stockholm och Värnamo

Behörig ingenjör brandlarm, vattensprinkler och gassläck
Mobil: 070-878 79 54
E-post: jan@brandteknisktcenter.se

Per-Erik Fernlund

Stockholm

Behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
Mobil: 070-566 22 32
E-post: pelle@brandteknisktcenter.se

Thomas Edlund

Stockholm

Behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
Mobil: 070-508 78 90
E-post: thomas@brandteknisktcenter.se

Lars Nilsson

Vinslöv

Behörig ingenjör brandlarm och
utrymningslarm med talat meddelande
Mobil: 070-555 63 60
E-post: lars@brandteknisktcenter.se

Christer Larsson

Sundsvall

Mobil: 070-660 46 88
E-post: christer@brandteknisktcenter.se

Kattis Andersson

Ekonomi, Älmhult