Anläggnings­skötare brandlarm

Det ställs idag omfattande krav på dig som ska verka som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning. Du ska utföra kontroller och prov på ett praktiskt och effektivt sätt. Du ska agera rätt vid brandlarm, fel och frånkopplingar. För att kunna verka som anläggningsskötare ställs det idag krav på omfattande utbildning.

Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:8 Bilaga D och genomförs alltid av erfarna besiktningsmän som har lång kunskap om hur brandlarmanläggningar bör skötas för att uppfylla alla krav. Dessutom får du en del goda råd och praktiska tips på vägen.

Moderna regelverk och standarder förändras ständigt därför är utbildningen även lämplig som uppdateringsutbildning för dig som idag verkar som anläggningsskötare. Enligt SBF 110:8 bör utbildningen uppdateras vart 5:e år.

ANLÄGGNINGSSKÖTARUTBILDNING – EN LÖNSAM INVESTERING:
Kan ni undvika ett enda onödigt larm så är i princip hela utbildningen för två anläggningsskötare finansierad.
Med den kunskap du får vid utbildningen har du en bra grund för att undvika onödiga larm.

INNEHÅLL:
Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
Regler för utförande och skötsel av en brandlarmanläggning
Systemuppbyggnad, komponenter
Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?
Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
Vad gäller vid frånkopplingar?
Allmän brandkunskap

MÅLGRUPP:
Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar. Samt för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, förvaltare, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

DISTANSUTBILDNING
BTC har även en distansutbildning via internet för anläggningsskötare. Denna utbildning kan genomföras när som helst från en internetuppkopplad dator. Om du vill gå distansutbildningen anmäl dig till tillfället ”Distanskurs (e-Kurs Anläggningsskötare brandlarm”.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING
Utbildningen kan skräddarsys för en större eller mindre grupp på plats i era lokaler. Vi genomför praktiska övningar på er egen brandlarmanläggning. Vill du veta mer eller har frågor kontakta oss via info@brandteknisktcenter.se