Anläggnings­skötare sprinkler

Det ställs idag omfattande krav på dig som ska verka som anläggningsskötare för en sprinkleranläggning.

Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning. Du ska utföra kontroller och prov på ett praktiskt och effektivt sätt. Du ska agera rätt vid brand, fel och frånkopplingar. För att kunna verka som anläggningsskötare ställs det idag krav på omfattande utbildning.

Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 120:8 Bilaga 120-06 och genomförs alltid av erfarna besiktningsmän som har lång kunskap om hur sprinkleranläggningar bör skötas för att uppfylla alla krav. Dessutom får du en del goda råd och praktiska tips på vägen.

Moderna regelverk och standarder förändras ständigt därför är utbildningen även lämplig som uppdateringsutbildning för dig som idag verkar som anläggningsskötare. Reglerna föreskriver att uppdatering av utbildningen ska göras senast efter 5 år.

INNEHÅLL:
Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
Regler för utförande och skötsel av sprinkleranläggningar
Systemuppbyggnad, komponenter
Förändringar i verksamheten som kan påverka sprinklersystemets effektivitet
Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
Vad gäller vid frånkopplingar?
Allmän brandkunskap

MÅLGRUPP:
Personer som verkar som anläggningsskötare för sprinkleranläggningar (även boendesprinkleranläggningar). Samt för personer som har ett övergripande ansvar för sprinkleranläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING:
Utbildningen kan skräddarsys för en större eller mindre grupp på plats i era lokaler. Vi genomför praktiska övningar på er egen sprinkleranläggning. Vill du veta mer eller har frågor kontakta oss via info@brandteknisktcenter.se