Entreprenad­juridik

Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskap och förståelse att handla rätt inom berörda delar av entreprenadjuridiken och att denne vet vad som ingår i åtagandet samt när det är befogat att ta extra betalt.

Utbildningen i samband med vår certifieringsutbildning är en utbildningsdag enligt kraven i respektive norm för behörig ingenjör. För dig som ska recertifiera dig som behörig ingenjör är kravet numera att du ska ha genomgått en dags utbildning i entreprenadjuridik de senaste 5 åren. Vår kurs uppfyller normernas krav och accepteras av certifieringsorganen.

Utbildningen leds av erfarna besiktningsmän som har djup kunskap om entreprenadjuridik i projekt som är direkt anknutna till brandlarm, sprinkler och släcksystem.

TEORETISK GENOMGÅNG (1 DAG):
•  Grundläggande avtalsrätt
•  Entreprenadformer
•  Standardavtalen AB 04 – ABT 06
•  Resultat och garantiansvar
•  Ändringar och tillägg
•  Aviseringsplikt
•  Vite & skadestånd
•  Besiktning av entreprenader

FÖRKUNSKAPER:
Inga

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att bli eller redan är behörig ingenjör brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, vattensprinkler eller gassläcksystem. Utbildningen är också lämplig för konsulter, installatörer, säljare, inköpare, projektledare, fastighetsägare, m.fl.

GENOMFÖRANDE:

Utbildningen genomförs som lärarledd utbildning på distans via Zoom. Kursmaterial (åhörarkopior) distribueras digitalt. Kursen förutsätter att du själv har tillgång till AB04 och ABT06.

Om du inte har tillgång till AB04 och ABT06 och önskar köpa dessa från oss meddela detta direkt vid kursanmälan.

Kontakta Kattis Andersson om du har frågor om kursen.