Behörig ingenjör gassläck­system

Vill du bli behörig ingenjör gassläcksystem? Vi kan hjälpa dig med utbildning hela vägen fram till certifikatet.

Ett certifikat som behörig ingenjör gassläcksystem krävs bland annat för dig som ska arbeta som sakkunnig i en anläggarfirma eller besiktningsman Formellt ska du certifieras av ett certifieringsorgan. Vi hjälper dig att uppfylla kunskapskraven!

Vår certifieringsförberedande utbildning för behörig ingenjör gassläcksystem planeras individuellt för dig och anpassas efter dina förkunskaper. Kontakta oss på info@brandteknisktcenter.se så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till hela vägen fram till ditt certifikat för gassläcksystem.

Ska ni certifiera företaget har vi färdiga koncept för kvalitetsledningssystem som uppfyller normens krav för anläggarfirma brandlarm, anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande, anläggarfirma vattensprinkler eller anläggarfirma gassläcksystem. Vi har under åren hjälpt över 100 anläggarfirmor med kvalitetsledningssystem i olika omfattning.