Anläggnings­skötare gassläck­system

Det ställs idag omfattande krav på dig som ska verka som anläggningsskötare för en gassläckanläggning.

Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning. Du ska utföra kontroller och prov på ett praktiskt och effektivt sätt. Du ska agera rätt vid brand, fel, frånkopplingar och arbete i lokalerna. För att kunna verka som anläggningsskötare ställs det idag krav på omfattande utbildning. Arbete i utrymmen med gassläcksystem ställer också krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrfiter, AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning samt i vissa fall krav på kunskaper i EU-förodningar om HFC-gaser.

Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 500:4 Bilaga 500-03 och genomförs alltid av erfarna besiktningsmän som har lång kunskap om hur gassläckanläggningar bör skötas för att uppfylla alla krav. Dessutom får du en del goda råd och praktiska tips på vägen.

Moderna regelverk och standarder förändras ständigt därför är utbildningen även lämplig som uppdateringsutbildning för dig som idag verkar som anläggningsskötare. Reglerna föreskriver att uppdatering av utbildningen ska göras senast efter 5 år.

INNEHÅLL:
Regler för utförande och skötsel av gassläckanläggningar
Systemuppbyggnad, komponenter
Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
Vad gäller vid frånkopplingar och blockering av systemet?
Information om risker med gassläcksystem
Föreskrifter från myndigheter

MÅLGRUPP:
Personer som verkar som anläggningsskötare för gassläckanläggningar samt personer som kommer i kontakt med gassläcksystem i sitt arbete såsom personal i datahallar, servicepersonal. Samt för personer som har ett övergripande ansvar för gassläckanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

MER INFORMATION:
Kontakta kursledaren Pär Lindskog för mer information om utbildningen.