Övriga utbildningar

Vi utför en mängd anpassade utbildningar inom brandskyddsområdet.

Bland annat kan vi erbjuda anpassade utbildningar för:

  • Anläggningsskötare utrymningslarm med talat meddelande
  • Kombinerade utbildningar för anläggningsskötare brandlarm och sprinkler
  • Utrymningsövningar och brandövningar

 

Kontakta oss för mer information eller om ni har speciella önskemål info@brandteknisktcenter.se