Övriga utbildningar

Vi utför en mängd anpassade utbildningar inom brandskyddsområdet.

Bland annat kan vi erbjuda anpassade utbildningar för:

  • Anläggningsskötare utrymningslarm med talat meddelande
  • Kombinerade utbildningar för anläggningsskötare brandlarm och sprinkler
  • Företagsanpassade utbildningar för behörig ingenjör brandlarm, sprinkler och gassläcksystem
  • Montörsutbildning – grundläggande regelkunskap för montörer
  • Utbildning i kvalitetssystem och revisionsteknik för anläggarfirmor
  • Utbildningar för brandskyddsansvarig person inom en organisation
  • Utrymningsövningar och brandövningar
  • Utbildningar för delegerad sakkunnig

 

Kontakta oss för mer information eller om ni har speciella önskemål info@brandteknisktcenter.se