Jag vill bli behörig ingenjör!

Kraven finns i normen SBF 1007. Skaffa den från Brandskyddsföreningen för att kontrollera att du uppfyller normens grundkrav.

Vår certifieringsförberedande utbildning är uppdelad i fyra delmoment. Du kan själv välja vilka steg du behöver gå för att uppfylla normens krav. Väljer du att gå alla delkurser hos oss får du ett rabatterat paketpris.

 

Du behöver:

Grundläggande brandskydd, 4 dagar. Denna utbildning anordnar vi i Stockholm några gånger varje år. Kursen leds av erfaren instruktör med bakgrund från Räddningstjänsten. En hel dag vigs åt praktiska övningar. Du kan gå denna kurs före eller efter grundkursen i brandlarmsregler, kravet är att du genomfört kursen för att få certifiera dig.

Entreprenadjuridik, 1 dag. Denna utbildning anordnar vi flera gånger om året på distans via Zoom. Utbildningen är alltid lärarledd och med instruktör som har djup kunskap om entreprenadjuridik specifikt för brandlarm, sprinkler och släcksystem. Du kan gå denna kurs före eller efter grundkursen i brandlarmsregler, kravet är att du genomfört kursen för att få certifiera dig.

Grundkurs brandlarmsregler, 3 dagar. Denna utbildning anordnar vi på distans via Zoom. Kursen leds av erfaren besiktningsman brandlarm. Kursen ger dig kunskap om SBF 110 och övriga regelverk som du behöver för att klara certifieringsprovet. Under kursdagarna får du också möjlighet att knyta viktiga kontakter för din framtida roll som behörig ingenjör. En stor fördel är att vi numera har kursen på distans. Med modern teknik kan du läsa till behörig ingenjör brandlarm utan att behöva lägga onödig tid och pengar på resor och hotell. Vår utbildningsplattform är väl beprövad och används av såväl stora som mindre företag, universitet och utbildningsorganisationer.

Certifieringsförberedande utbildning, individuell distanskurs via internet (e-Kurs). Denna utbildning omfattar övningsprov där du kan testa dina kunskaper. Utbildningen kan göras fristående men rekommenderas att genomföras efter grundkursen. Du gör frågorna och får direkt svar efter inlämning. Behöver du diskutera frågor eller kunskaper finns en kursledare tillhands via telefon eller e-post.

 

Väljer du att boka samtliga kurser ovan hos BTC vid samma tillfälle erbjuder vi ett paketpris. Välj då ”Komplett certifieringsförberedande kurs” i anmälningsformuläret. Vår kursadministratör hör av sig efter anmälan för att lägga upp en plan vilka kurstillfällen (datum) du önskar gå de olika delkurserna. Denna hantering sker manuellt i samråd med dig.