Jag vill bli behörig ingenjör!

Kraven finns i normen SBF 1007. Skaffa den från Brandskyddsföreningen för att kontrollera att du uppfyller normens grundkrav.

Vi anordnar företagsanpassade utbildningar för behörig ingenjör brandlarm.

Saknar du grundläggande brandskydd och entreprenadjuridik så har vi samarbete med utbildare som har lång och gedigen erfarenhet av dessa utbildningar.

Vill du ha mer information om utbildningspaket för behörig ingenjör brandlarm, kontakta oss på info@brandteknisktcenter.se